H]ớng dẫn dạy và học tiếng Anh của Bộ GD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thọ (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:01' 27-10-2010
Dung lượng: 27.4 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 6901 /BGDĐT-GDTrH
V/v: Dạy và học Tiếng Anh năm học 2010-2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010


Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 11/8/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010-2011. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, tích cực chuẩn bị cho việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong nền giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án ngoại ngữ 2020) trong các trường trung học, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt một số nội dung như sau:
I - VIỆC TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Tiếng Anh là ngoại ngữ 1
Khung phân phối chương trình Tiếng Anh cấp THCS do Bộ GDĐT ban hành áp dụng từ năm học 2009-2010. Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện phân phối chương trình chi tiết, các Sở GDĐT, các phòng GDĐT và trường trung học lưu ý một số vấn đề sau:
1.1. Môn Tiếng Anh 8, không tổ chức dạy học phần Đọc (Read) trang 57, bài 6 (Unit 6 - The young pioneers club) trong sách giáo khoa Tiếng Anh 8. Liên hệ với Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo để nhận nội dung bài thay cho phần nêu trên.
1.2. Một số phần bài dài và khó của chương trình chuẩn như Unit 7, Tiếng Anh 12: Economic reforms (reading); Unit 1, Tiếng Anh 10: A day in the life of…(writing) hay Unit 11, Tiếng Anh 11: Sources of energy (listening) cần điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh cụ thể của từng địa phương.
1.3. Giáo viên phải dạy đầy đủ các kỹ năng của chương trình. Khi dạy kỹ năng nghe trong sách giáo khoa, phần băng đĩa có thể sử dụng nhiều nguồn khác nhau nhưng phải lấy sách giáo khoa làm căn cứ.
2. Tiếng Anh là ngoại ngữ 2
2.1. Các trường THCS và THPT dạy học môn Tiếng Anh ngoại ngữ 2 theo Khung phân phối chương trình do Bộ GDĐT ban hành dựa trên Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh với thời lượng giảng dạy mỗi tuần 2 tiết gửi kèm công văn này. Một số bài không có trong phân phối chương trình là các bài đọc thêm, không tổ chức dạy học.
2.2. Các trường THPT dạy học Tiếng Anh ngoại ngữ 2 cho học sinh bắt đầu học từ lớp 10 sử dụng bộ sách giáo khoa Tiếng Anh hệ 3 năm.
3. Các hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh
Tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi, các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực tiếng Anh như các cuộc thi: Hùng biện tiếng Anh; Thi Olympic tiếng Anh trên Internet; ... tạo cơ hội giao lưu sử dụng tiếng Anh cho học sinh và giáo viên trên toàn quốc.
II – VIỆC CHUẨN BỊ CHO VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ GIAI ĐOẠN 2008 – 2020
Để tích cực chuẩn bị cho việc triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 đối với giáo dục trung học, đề nghị các Sở GDĐT, các trường trung học thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiến hành khảo sát đánh giá năng lực giáo viên Tiếng Anh cấp THCS và THPT hoặc hỗ trợ giáo viên tự đánh giá năng lực để có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên. Khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh.
2. Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để tham gia thực hiện dạy học thí điểm chương trình Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ 2020, từ lớp 6 đối với THCS và lớp 10 đối với THPT.
3. Đánh giá chất lượng học tiếng Anh của học sinh về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào cho từng cấp học theo Khung tham chiếu Năng lực Ngoại ngữ chung Châu Âu của Đề án dạy và học ngoại ngữ.
4. Báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ GDTrH) trước ngày 31/10/ 2010 các nội dung sau:
4.1. Mức độ sẵn sàng tham gia Chương trình Tiếng Anh - Đề án ngoại ngữ 2020 từ năm học 2011-2012.
- Đối với 32 trường THCS, 41 trường THPT, các trường THPT chuyên và 6 trường thực hành sư phạm tham gia Chương trình phát triển giáo dục trung học, ngoài thiết bị dạy học tối thiểu đã có, sẽ được đầu tư thêm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình tiếng Anh ngay từ năm
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓